Onderzoek

Iedereen is uniek en zo ook ieder lichaam. We vinden niet allemaal dezelfde dingen leuk en hebben voor andere dingen aanleg. En dat betekent dat we op verschillende manieren werken aan onze doelstellingen op het gebied van leefstijl. Daarom leveren wij alleen advies op maat, en daarvoor is onderzoek nodig. In het Leefstijl Expertise Centrum doen we verscheidene wetenschappelijk gevalideerde onderzoeken, die ons stuk voor stuk inzicht geven in de werking van het lichaam. Welk onderzoek nodig is, kan per situatie verschillen. Ook als u geen klant bent of wordt is het mogelijk een of meerdere onderzoeken bij ons te laten doen.


Inspanningsonderzoek

Een inspanningsonderzoek doen wij wanneer u wilt gaan bewegen. Want alleen als je weet waar je staat, kun je de weg naar je doel uitstippelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een inspanningsfysioloog, die op basis van de fietstest een nauwkeurig beeld krijgt van de werking van uw energiestofwisseling, ventilatie (luchtweg) en spieren. Met name informatie over de energiestofwisseling is voor ons essentieel bij het geven van goed trainingsadvies. Het inspanningsonderzoek laat precies zien hoe het lichaam gebruikmaakt van koolhydraten en vetten. Als u bijvoorbeeld de doelstelling heeft af te vallen, dan is het relevant om te zoeken naar het moment waarop de vetverbranding optimaal wordt gestimuleerd. Zo kunt u op de meest effectieve manier trainen.

Het onderzoek wordt gevolgd door een uitgebreid persoonlijk gesprek. Hierin bespreken we met u de resultaten van het onderzoek, evenals het advies dat we u kunnen geven. Door na verloop van tijd het onderzoek te herhalen, zien we wat het bewegen u heeft opgeleverd en kunnen we ons advies daarop weer aanpassen.


Rustmetabolisme

Met een rustmetabolismetest doen we onderzoek naar het energiegebruik in rust. Behalve de hoeveelheid energie die u verbruikt, en daarmee de snelheid van uw stofwisseling, zien we ook de verhoudingen in het verbruik van de verschillende brandstoffen. Dit is waardevolle informatie voor onder andere voedingsadvies. We vinden het belangrijk dat we ons advies geven op basis van metingen, in plaats van uit te gaan van gemiddelden of puur theorie.

Biometrie

Biometrie is de samenstelling van het lichaam. Onderzoek hiernaar wordt vaak gedaan door middel van apparatuur die daar eigenlijk niet geschikt voor is; in de meeste gevallen is er sprake van een veel te hoge afwijking. Dit doen wij anders. In onze metingen maken we gebruik van een speciale weegschaal die een nagenoeg verwaarloosbare foutmarge kent. Het apparaat meet behalve uw gewicht bijvoorbeeld ook uw spiermassa, vocht, botmassa, vetmassa en visceraal vet. Wij gebruiken de biometriemeting als aanvulling op sommige andere onderzoeken.

Hartritmevariatie

Stress kan veel impact hebben op ons lichaam, onder andere op onze energiestofwisseling. Wanneer we bij u een vermoeden hebben van een hoge mate van stress, is het belangrijk dat we dat goed in kaart brengen. Als we hier geen rekening mee houden, kan het namelijk zijn dat we u advies geven dat u niet helpt of zelfs tegenwerkt in de weg naar uw doel. Om de stress te meten, doen we onderzoek naar uw hartritmevariatie.


Pilot: hoogtetraining

Binnen het Leefstijl Expertise Centrum voeren we niet alleen onderzoek uit, maar zetten we zelf ook onderzoeken op. Bijvoorbeeld onderzoek naar de vraag hoe we bepaalde systemen in het lichaam positief kunnen beïnvloeden. Zo zijn wij momenteel bezig met een pilot omtrent hoogtetraining. Hoogtetraining, gebaseerd op de lucht zoals die in de bergen is, is training waarbij ijle lucht wordt ingeademd. Wij zien dat dit een zeer positief effect heeft op het zuurstoftransport in ons lichaam, en daarmee ook op de energiestofwisseling. Met name mensen met bijvoorbeeld burn-outklachten of long COVID profiteren hier sterk van. Maar ook voor mensen die willen trainen voor een bergtocht kan hoogtetraining erg interessant zijn.© 2023 Leefstijl Expertise Centrum