Leefstijl Expertise Centrum Veenendaal

Waar experts in leefstijl samenkomenLeefstijl

Meer dan voeding, bewegen en ontspanning alleen

Bij leefstijl gaat het niet alleen om bewegen of alleen om voeding. In het Leefstijl Expertise Centrum wordt u begeleid door meerdere specialisten op gebied van bewegen, voeding en ontspanning. Om het resultaat van de begeleiding en/of behandeling zo groot mogelijk te laten zijn, is maatwerk noodzakelijk. Maatwerk leveren wij door bij aanvang gedegen wetenschappelijk gevalideerd onderzoek te doen. De begeleiding en/of behandeling wordt op de resultaten van het onderzoek gebaseerd en met u besproken, en samen maken we een programma dat bij u past.

Wat is leefstijl?

De leefstijlcoach

Begeleiding en coaching

Bij het Leefstijl Expertise Centrum wordt u begeleid door geaccrediteerde leefstijlcoaches. De leefstijlcoaches hebben de officiële opleiding tot leefstijlcoach gevolgd. Momenteel werken er twee geaccrediteerde leefstijlcoaches bij het Leefstijl Expertise Centrum, namelijk Helga Maatkamp en Maikel Hevel.

Helga is eigenaresse van de ‘Praktijk voor je leefstijl’. Haar praktijk is gevestigd in het Leefstijl Expertise Centrum.

Als u wilt deelnemen aan de zogenoemde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) dient u een verwijzing te hebben van de huisarts. Bij aanvang gaan we met u in gesprek en inventariseren we wat gedaan moet worden om uw persoonlijke doelstelling te bereiken. Het maken van een plan van aanpak is iets wat we samen moeten doen. 

Onze leefstijlcoaches

Multidisciplinair

Er werken binnen het Leefstijl Expertise Centrum verschillende specialisten die samen veel voor mensen op gebied voor leefstijl kunnen betekenen. Een probleem staat nooit op zichzelf. Samen weten we meer dan alleen. Er wordt dan ook tussen de verschillende disciplines intensief samengewerkt om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen.

LEC

Het centrum beschikt over een breed scala aan specialisten die u kunnen helpen bij het bereiken van uw doelstellingen. Denkt u daarbij aan de leefstijl coach, fysiotherapeut en inspanningsfysioloog, maar ook aan specialisten op het gebied van voeding,  sport en bewegen (waaronder wandelen) en op het gebied van massage.

Alles staat in het teken van het oppakken of onderhouden van een gezonde leefstijl. Wij leveren alleen maatwerk met u als uitgangspunt.

Het Leefstijl Expertise Centrum in Veenendaal

Het Leefstijl Expertise Centrum in Ede

LEC Veenendaal

Samenwerking

Leefstijl Expertise Centrum werkt nauw samen met de inspanningsfysioloog, bewegingstherapeuten en -agogen, leefstijl coaches, huisartsen en -ondersteuners, fysio- en oefentherapeuten en een aantal sportverenigingen in de regio. We onderhouden goed contact met organisaties als Nl Actief (Geert van Dijk is bestuurslid), Kenniscentrum Sport en Bewegen en de Vereniging Sport Geneeskunde (VSG). Ook werken we samen met de gemeente Veenendaal, Sportservice Veenendaal en partijen als Menzis, Zilveren Kruis en De Amersfoortse / ASR. Met de gemeente Veenendaal en deze verzekeraars hebben we een tweetal pilots opgezet om zowel de particulier als werkgevers en werknemers te helpen bij hun gezondheid en vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

 

© 2023 Leefstijl Expertise Centrum