Onze visie

In het Leefstijl Expertise Centrum doen wij de dingen die wij doen niet zonder reden. Wij hebben een duidelijke visie op werken aan leefstijl. En ook op werken met mensen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door drie pijlers: persoonlijk, multidisciplinair en vooruitstrevend.

Persoonlijk

In het Leefstijl Expertise Centrum hechten we veel waarde aan persoonlijkheid. Alles wat we doen is afgestemd op uw wensen en behoeften. Dat betekent luisteren en onderzoeken, gevolgd door maatwerk. Komt u bij ons sporten? Dan doet u bij aanvang een inspanningsonderzoek, zodat we een individueel trainingsprogramma kunnen maken, afgestemd op uw doelstelling. Zo beweegt u op de manier die het beste voor u werkt. Geen programma is hetzelfde, zoals ook geen enkel mens hetzelfde is!

Maatwerk is niet alleen zorg voor de mensen die al bij ons zijn terechtgekomen, maar ook ervoor zorgen dat mensen bij ons terechtkunnen. Ook mensen die speciale aandacht nodig hebben, zoals ouderen en mensen met een beperking. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van deze doelgroep, zodat werken aan een gezonde leefstijl voor niemand een belemmering hoeft te zijn.

Maar persoonlijk betekent meer dan maatwerk alleen. Wij maken daarom ook ruimte voor gewoon even een praatje tussendoor. En in onze koffiehoek bent u altijd welkom voor een kopje koffie of thee!


Multidisciplinair

In ons centrum werken specialisten op het gebied van bewegen, voeding en ontspanning. Want leefstijl is meer dan alleen sporten of alleen gezond eten. Door de verschillende disciplines intensief met elkaar te laten samenwerken, kunnen wij u zo goed mogelijk helpen uw doelstelling te bereiken. Samen weten we meer dan alleen.

Zo hebben wij in het LEC een inspanningsfysioloog, voedingsdeskundige, leefstijlcoach, fysiotherapeut, masseur en enkele bewegingsagogen, die van elkaars expertise gebruikmaken. Bijvoorbeeld door een trainingsprogramma te maken op basis van een inspanningsonderzoek, iemand door te verwijzen naar de fysiotherapeut of specifiek voedingsadvies toe te passen in een leefstijlprogramma.


Vooruitstrevend

Wij vinden het belangrijk dat u op een verantwoorde en effectieve manier werkt aan uw doelstelling. We doen daarom wetenschappelijk gevalideerd onderzoek naar alle thema’s van leefstijl. Ieder lichaam is anders en reageert op een andere manier op bijvoorbeeld stress, voeding en beweging. Hoe nauwkeuriger vastgesteld wordt hoe uw lichaam werkt en op welke gebieden begeleiding nodig is, hoe effectiever u te werk kunt gaan.

Dat is de reden waarom wij inspanningsonderzoek doen, maar ook bijvoorbeeld rustmetabolismetesten en biometriemetingen. Daarin onderscheiden we ons van andere (fitness)centra. De onderzoeken leveren waardevolle informatie die gebruikt wordt in onze coachings, adviezen, trainingsprogramma’s en groepslessen. We zijn daarbij eerlijk en realistisch: we doen geen beloften die moeilijk waar te maken zijn of niet in uw belang. Door ons werk steeds te baseren op onderzoek en literatuurstudies, hebben wij de handvatten om ons advies en onze begeleiding de kwaliteit te geven die we nastreven.

Daarnaast vinden we het belangrijk om onze dienstverlening te blijven verbeteren. We zijn daarom voortdurend bezig met nieuwe methodes, inzichten en initiatieven. Daarbij werken we samen met zorgverleners en zorgverzekeraars, maar ook met bijvoorbeeld de gemeente en NL Actief.© 2023 Leefstijl Expertise Centrum