Leefstijlcoaching

Leefstijl is meer dan alleen gezond eten of alleen gezond bewegen. Naast beweging en voeding heeft het ook te maken met ontspanning, slaap en een gezond gewicht. Bij leefstijlcoaching hebben wij oog voor al deze thema’s. Vanuit Praktijk voor je Leefstijl bieden wij verschillende vormen van leefstijlcoaching aan. Samen bespreken we uw wensen en behoeften, en maken we een plan dat echt bij u past.


Leefstijlcoaching op maat

Leefstijl is een breed begrip en heeft voor iedereen een andere betekenis. Het is daarom belangrijk dat wij onze begeleiding afstemmen op uw persoonlijke interpretatie van uw leefstijl. En dat betekent per definitie maatwerk.
Samen maken we een plan van aanpak. Soms is daarvoor onderzoek nodig en waar nodig en gewenst is doen we dat, maar anders niet. U mag van ons verwachten dat u en uw doelstelling(en) het uitgangspunt voor uw plan vormen. U bepaalt en heeft de regie in handen. Het plan van aanpak moet u passen als een jas. U trekt de jas aan en pas als die lekker zit, gaan we samen aan het werk.


Coaching in groepsverband of individueel

Uw plan van aanpak beschrijft een advies en programma waarmee u uw doelstellingen kunt behalen. Afhankelijk van uw wensen kan dat op individuele basis, maar ook in groepsverband. In het laatste geval neemt u deel aan een gecombineerde leefstijlinterventie, die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als u dit niet ziet zitten, kunt u ook individuele coaching krijgen. We bespreken graag met u de mogelijkheden hiervan.


CooL: zo werkt het

De gecombineerde leefstijlinterventie die wij aanbieden heet Coachen op Leefstijl (CooL). CooL is een programma gericht op mensen met overgewicht en duurt in totaal twee jaar. Zo heeft u voldoende tijd om zich de leefstijl helemaal eigen te maken. U volgt in deze periode 8 groepsbijeenkomsten en enkele individuele gesprekken. De inhoud van het programma staat niet vast, zodat er voor ons veel ruimte is om de coaching af te stemmen op de specifieke groep. U kunt deelnemen aan CooL als u een verwijzing heeft van de huisarts. Het traject wordt vergoed vanuit de basisverzekering en kost u ook geen eigen risico. Wij bieden de coaching aan op verschillende dagen en tijdstippen, zodat er voor iedereen wel een moment is dat hem past.© 2023 Leefstijl Expertise Centrum