LeefstijlBegeleiding


Leefstijlbegeleiding of -coaching is voor mensen die hulp nodig hebben op de thema’s voeding, bewegen en ontspanning.

Leefstijlbegeleiding wordt in de vorm van de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat bovendien niet ten koste van uw eigen risico.

Bij Leefstijl Expertise Centrum werken momenteel twee geaccrediteerde leefstijlcoaches.

Inspanningsonderzoek


Bij inspanningsonderzoek gaan we zo gedetailleerd mogelijk op zoek naar de manier waarop we de intensiteit van de gekozen oefeningen zo kunnen instellen dat deze past bij de beginsituatie van de sporter en de doelstellingen die hij of zij heeft.

Bij wielrenners bepalen we bovendien de trainingszones en bekijken we met het onderzoek wat de trainingen hebben opgeleverd.

Aangepast sporten, sporten voor iedereen


Bij het Leefstijl Expertise Centrum zijn we gespecialiseerd in. het leveren van maatwerk. Het trainings- of oefenprogramma wordt, gebruik makend van de resultaten van het inspanningsonderzoek, volledig aangepast aan uw individuele situatie en doelstellingen. U sport daarmee effectief, veilig en verantwoord. Daarin zijn wij uniek. Geen ander centrum gaat zover in het leveren van maatwerk.

Fysiotherapie


De fysiotherapeute doet onderzoek naar een fysieke klacht (diagnostiek) en behandelt deze. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten en uiteraard fysiek onderzoek naar de klacht. De resultaten van het onderzoek worden besproken en óf ‘op basis daarvan wordt de juiste behandeling samengesteld’. Daarna start de therapeut de behandeling.

De behandelingen worden (geheel of deels) vanuit de aanvullende zorgverzekeringen vergoed.


Wilt u meer informatie of een afspraak maken?    © 2023 Leefstijl Expertise Centrum