Afmelden    |    Bekijk online
Nieuwsbrief week 22

Beste sporter,

 

Langzaam maar zeker komt het aantal besmettingen op een zodanig niveau dat, met een enkele maatregel hier en daar, alles weer open kan. Zo ook vanaf morgen weer het binnensporten in groepsverband. Op die manier gaan we steeds verder terug naar de normale situatie en kunnen we ons gaan richten op de toekomst - zie hierover ook een stukje van Helga en mij onderaan deze nieuwsbrief.

 

Vanuit de branchevereniging wordt ondertussen continu gewerkt aan aanpassing van het protocol, op basis van de versoepelingen die door het kabinet worden doorgevoerd. Het meest recente protocol is sinds gisteren beschikbaar en wij hebben de daarin beschreven maatregelen overgenomen. Voor u betekent dit dat u veilig kunt komen sporten.

 

Deze nieuwsbrief sturen we binnenkort niet meer iedere week, maar elke twee weken. Nu we weer relatief normaal open zijn, verwachten we dat het nieuws zich in een lager tempo zal ontwikkelen.

De groepslessen beginnen weer

Vanaf morgen, 5 juni, mogen we weer groepslessen geven! We houden nog steeds 1,5 meter afstand, maar mogen nu wel weer veel meer klanten ontvangen. Het maximum aantal inschrijvingen per les verhogen we daarom weer naar 15. Het reserveringssysteem is daar inmiddels op aangepast.

We stoppen met de online lessen

Twee weken geleden gaven we aan dat de online lessen voorlopig nog doorgingen. Omdat er sindsdien geen animo voor is geweest en we nu weer groepslessen kunnen geven, zetten we de online lessen stop. Het kan zijn dat we, op basis van de opgedane ervaring, in een andere vorm en met andere doelstellingen weer iets gaan doen met de online dienstverlening. In dat geval laten we u dat weten via de nieuwsbrief.

Laatste winnaar Ommetje bekend

Ook in de maand mei hebben we weer heel wat afgewandeld met z’n allen. De winnaar is GDGmc, die 329 punten bij elkaar heeft gelopen. Gefeliciteerd! Zou u zo vriendelijk willen zijn zich bij ons bekend te maken? Nu het buiten weer (en eindelijk) wat aangenamer is, komt de lunchbon u vast goed van pas. Geniet ervan!

En hiermee sluiten we de Ommetje-competitie af. Geen reden om te stoppen met wandelen uiteraard, en de groep in de app blijft bestaan, maar we willen de sportactiviteiten nu weer zelf gaan organiseren en faciliteren. We vinden het natuurlijk veel leuker om u in het sportcentrum te zien en met u een lekker kopje koffie of thee te drinken!

Subsidieaanvraag helaas afgewezen

We hebben u eerder verteld over een subsidie die we hadden aangevraagd voor het invoeren van een tweede leefstijlinterventie. We hebben veel tijd gestoken in het schrijven van de aanvraag, en hij werd beoordeeld als 'zeer relevant' en 'zeer goed'. In principe werden alle aanvragen die als zodanig waren beoordeeld, gehonoreerd. Dat was goed nieuws, alleen is onze aanvraag alsnog afgewezen - vanwege het feit dat wij al werken met COOL, een andere leefstijlinterventie. Ontzettend jammer, want we konden het geld erg goed gebruiken.

Wist u dat...

...mensen na corona vaak nog lange tijd erg moe zijn en veel nazorg nodig hebben?  Wij kunnen die nazorg leveren. Vanuit de branchevereniging hebben we de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan het schrijven van een richtlijn 'Bewegen na corona'. Daarin werken we intensief samen met de leefstijlcoach en de fysiotherapeuten.

De fysiotherapeut ondersteunt bij klachten aan bijvoorbeeld de rug en knieën, de leefstijlcoach kan helpen bij onder meer voeding en ontspanning, en verder kunnen we onderzoek doen naar bijvoorbeeld uw energieniveau.

Heeft u klachten na corona? Dan doet u er verstandig aan dit bij een van onze medewerkers te melden, zodat we u kunnen helpen. Doen hoor!

Bericht van Geert en Helga

Via deze weg willen wij iedereen die een donatie heeft gedaan vanuit de grond van ons hart bedanken. Het is moeilijk om u via schrift deelgenoot te maken van de manier waarop wij de afgelopen tijd – ruim een jaar – hebben beleefd. Die periode heeft voornamelijk bestaan uit tegenslagen; de berichten die wij via Anneke, Marc en Erik kregen over de donaties deden ons dan ook erg goed. Echt heel erg goed zelfs!!

Om na al die maanden de draad weer te kunnen oppakken en van het centrum het succes te maken dat we oorspronkelijk voor ogen hadden, is geld nodig. Anneke, Marc en Erik hebben ons gevraagd of wij met een voorstel wilden komen voor de besteding van het geld. Welnu, wij zouden het graag willen gebruiken om onszelf zichtbaar te maken, ervoor te zorgen dat mensen die langs het centrum lopen weten wie we zijn en wat we doen. U begrijpt dat de vindbaarheid en zichtbaarheid van het centrum bepalend is voor potentiële nieuwe klanten en daarmee ook voor de toekomst van het bedrijf.

Iedereen nogmaals heel, heel hartelijk dank!!

De banner die we aan de gevel aan de achterkant van het pand hebben gehangen. Door veel zelf te doen, besparen we enorm op de kosten. Het drukken van het materiaal besteden we uiteraard wel uit.

Leefstijlexpertisecentrum Veenendaal
Kerkewijk 31 k, Veenendaal
Facebook Twitter Instagram
Copyright LECV    |    2021