Afmelden    |    Bekijk online
Nieuwsbrief week 9

Beste sporter,

 

Nederland wil dat de sportscholen en preventiecentra weer opengaan. Nederlanders denken dat ze gezonder (92,6%) en gelukkiger (89,3%) worden wanneer dit gebeurt. NL Actief lobbyt ondertussen steeds intensiever om te voorkomen dat het aantal mensen dat geen kans ziet te werken aan gezondheid en weerbaarheid verder oploopt. Maar dat lukt hen niet alleen. Ze hebben daarom een burgerinitiatief genomen met als thema ‘Sport en bewegen is een essentiële dienstverlening’. Deelt u deze mening? Teken de petitie hier!

 

Wij zijn erg benieuwd wat in de persconferentie van aanstaande dinsdag zal worden gezegd over onze sector. Hoewel de geluiden niet erg optimistisch zijn, hopen we vanuit NL Actief op een kleine versoepeling waarin er wat mogelijkheden ontstaan in het 1-op-1 of in klein groepsverband sporten. Dat zou een welkome aanvulling betekenen op datgene wat we u op dit moment kunnen bieden.

We zijn bezig met het invoeren van een nieuwe leefstijlinterventie

Intern zijn we de afgelopen tijd aan de slag gegaan met een aantal projecten om onze dienstverlening op een hoger plan te brengen. Met deze projecten bereiden we ons tevens voor op de eerste kleine versoepelingen en het uiteindelijk volledig heropenen van het centrum.

Eén van de projecten is het invoeren van een tweede leefstijlinterventie: Samen Sportief in Beweging (SSIB). We merken dat de interventie die we nu aanbieden, Coaching op Leefstijl (COOL), niet voor iedereen de meest geschikte is. Wij denken dat het goed is als mensen een keuze hebben uit meerdere soorten interventies. In vergelijking met COOL is bij SSiB meer aandacht voor bewegen.

Verder zijn wij in Ede op Landgoed Zonneoord bezig in samenwerking met de Noaber Foundation, NL Actief en de Hogeschool Arnhem bezig met het ontwikkelen en valideren van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor het bedrijfsleven. Onze collega’s Marco en Thomas zullen helpen met het uitvoeren van de daarbij behorende inspanningsonderzoeken.

Lekker op weg met Ommetje

Vorige week kondigden we een competitie aan voor de maand maart. De groep bestaat inmiddels uit een mooi aantal leden! Meedoen kan uiteraard nog steeds, want we zijn pas enkele dagen bezig. Houdt u er rekening mee dat het aantal punten dat u bij anderen ziet, niet per se het aantal punten is dat zij in maart hebben gehaald: op 1 maart is het aantal punten van de deelnemers niet gereset. Wij kijken naar het verschil in aantal tussen 1 maart en 1 april. Overigens verdient u al punten met een ommetje van slechts 10 minuten!

Wist u dat...

…rugklachten voornamelijk veroorzaakt worden door een disbalans in de kracht in het lichaam?

Je kunt dit vergelijken met het opzetten van een tent. Om te voorkomen dat de tentstok omvalt, bevestig je aan beide kanten een scheerlijn. Trek je aan één van de touwtjes wat harder, dan gaat het stokje krom staan. Zo werkt het ook met onze rug (wervelkolom). Een sterkere spier heeft een hogere spanning dan een wat minder sterke spier. Bij verschil in kracht tussen enerzijds de buik- en borstspieren en anderzijds de rugspieren, wordt aan de ene kant harder aan de wervelkolom getrokken dan aan de andere kant. Met als gevolg… rugklachten. Het is dus niet voor niets dat de Gezondheidsraad adviseert tweemaal per week alle grote spiergroepen van ons lichaam te trainen! Kunt u wel wat hulp gebruiken hierbij? Neemt u dan contact op met Marco via marco@lecv.nl.

Vorige week maakte u kennis met Rob Hocque. Deze week vertelt hij over de verbouwing van ons huidige pand aan de Kerkewijk.

Begin 2019 was het zover: het verbouwen van de nieuwe sportlocatie in het oude pand van Hoogvliet kon beginnen. Vanwege een verbouwing van mijn eigen huis kon ik niet vanaf het begin al een grote bijdrage leveren, maar dat heb ik later goedgemaakt. Gelukkig waren er nog enkele vrijwilligers die een helpende hand boden!

Het totale pand moest verdeeld worden in 60% voor LECV en 40% overige ruimte. Na het inkopen van vele ladingen materiaal begon Geert met het plaatsen van een enorm aantal profielen (± 6500), waarop vervolgens gipsplaten gemonteerd werden. Op die manier werden langzaam maar zeker de contouren van het nieuwe centrum zichtbaar. Toen de wanden eenmaal stonden, moest er elektra worden aangebracht. En dat doe je ook niet zomaar, want je moet eerst bedenken wat waar precies moet komen. Dat was nog een beste puzzel, kan ik u vertellen.

Hieronder staan enkele foto’s ter illustratie, gemaakt door Geert. Hierop is te zien hoe het pand er uitzag voordat met de verbouwing werd begonnen en hoe de wanden en de glazen pui werden geplaatst.

Wordt vervolgd!

Leefstijlexpertisecentrum Veenendaal
Kerkewijk 31 k, Veenendaal
Facebook Twitter Instagram
Copyright LECV    |    2021